Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Milieuvergunningen

Milieuvergunningen

Bekendmakingen van de openbare onderzoeken inzake milieuvergunningen of andere wettelijke milieukwesties.

Bekendmaking van de openbare onderzoeken van milieuvergunningen

 

De aanvraag kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek (30 dagen) zonder formaliteiten worden ingekeken op het gemeentehuis, milieudienst (2de verdieping).

Bezwaren of opmerkingen over een aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen vóór het einde van de periode van openbaarmaking.

 

 Openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag Vlarem klasse 1

Dossiernummer: 20170012

Gegevens aanvrager: de heer Jan Willemen, ’s Hertogendijk 174 te 2940 Stabroek

Voorwerp aanvraag: hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding

Onderwerp aanvraag: melkveebedrijf

Adres inrichting: ’s Hertogendijk 174 te 2940 Stabroek

Kadasternummer: 2e afdeling, sectie I, perceel 2E, 2F en 4C

Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 15 januari 2018 tot en met 13 februari 2018.
Tijdens deze periode kan u eventuele bezwaren en/of opmerkingen meedelen,hetzij schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen hetzij mondeling bij de burgemeester of de door hem aangewezen ambtenaar. hetzij per post: dienst leefmilieu, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek of per e-mail: milieudienst@stabroek.be

 


AANVERWANTE INFO


Zoeken