Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Algemene informatie

Start voorbereidende werken Pidpa, Eandis en Telenet in Beukenlaan

In de week van 24 september wordt gestart aan het rooien van de bomen in de Beukenlaan. Vervolgens start Pidpa met de verplaatsing en het vernieuwen van de nutsleidingen. Naast werken aan de waterleiding, zullen er ook aanpassingen in opdracht van Eandis en Telenet gebeuren. Deze werken situeren zich voornamelijk in de berm en zullen tot eind 2018 duren. Aansluitend verschuiven deze werken naar de Platanenlaan waar deze aanpassingen ± 4 maanden zullen duren.

 

Planning weg- en rioleringswerken Beukenlaan

Eind 2018 of begin 2019 zal de aannemer, in opdracht van de gemeente Stabroek, starten met de opbraak van de weg en de rioleringswerken in de Beukenlaan. De aannemer wordt eerstdaags gegund, vervolgens kan een overleg ingepland worden om de exacte startdatum te bespreken.

Voor de start van de werken ontvangen alle buurtbewoners nog een uitnodiging voor een infoavond. Tijdens de infoavond zullen we u nog uitgebreid informeren over de timing en fasering van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie. De riolerings- en wegenwerken in de Beukenlaan duren vermoedelijk 8 maanden. De weg wordt na de aanleg van de riolering hersteld in bestaande toestand. Op locaties waar bomen gerooid werden, worden er na de werken nieuwe bomen geplant.

 

Verdere planning

Na de aanleg van de Beukenlaan wordt de Platanenlaan, de Dennelaan en de Wilgenlaan (tot aan huisnummer 9) onder handen genomen. De volledige duur van deze werken wordt geschat op ±10 maanden.

 

Meer info volgt bij nieuwe vorderingen.

 

Info

Bewoners met vragen over dit project, kunnen alle werkdagen tussen 8u00 en 19u00 terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via mail contact@aquafin.be.

 

Binnenkort (als de rioleringswerken gestart worden) kan men het projectdossier volgen op de Aquafin website.

Hier vind je ook nuttige info met betrekking tot afkoppeling en minder hinder maatregelen.

 

Infoartikel uit het gemeenteblad 2018/4

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken