Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Projectinformatie

Nuttig info over het project. Deze pagina zal regelmatig met nieuwe info geüpdatet worden.

Vorderingen

 

Voor Beukenlaan:

- De nutsfirma’s zijn eind november klaar met het aanleggen van de hoofdleidingen. De overkoppelingen per woning zullen eind januari voor de verschillende nuts maatschappijen klaar zijn.

- De aannemer start in februari 2019 met rioleringswerken. De algemene informatievergadering voor de bewoners zal doorgaan op 17/01/2019. De bewoners worden via een bewonersbericht hiervoor uitgenodigd.

 

Voor Platanenlaan:

- Bewoners worden eerstdaags per bewonersbericht geïnformeerd over het rooien van de bomen en  het maken van proefsleuven, dit zal begin december starten.

- Pidpa start met het verplaatsen en aanpassen van hun leidingen op 28/11/2018. Pidpa heeft +/- 69 werkdagen gepland. De werken worden uitgevoerd door aannemer Jansen NV.

- De andere nutsfirma’s starten medio december met het aanleggen van nieuwe leidingen. Dit zal +/- 5 maanden in beslag nemen.

 

 

 

 

 

 

Algemene info


Startmoment voorbereidende werken Pidpa, Eandis en Telenet in Beukenlaan

In de week van 24 september werd er gestart met het rooien van de bomen in de Beukenlaan.

Hierop volgen nutswerken: waterleiding, elektriciteit en kabeldistributie. Deze werken situeren zich voornamelijk in de berm en zullen tot eind november 2018 duren.

Aansluitend verschuiven deze werken naar de Platanenlaan waar deze aanpassingen ± 5 maanden zullen duren.

 

Planning weg- en rioleringswerken Beukenlaan

Eind 2018 of begin 2019 zal de aannemer, in opdracht van de gemeente Stabroek, starten met de opbraak van de weg en de rioleringswerken in de Beukenlaan. De aannemer wordt eerstdaags gegund, vervolgens kan een overleg ingepland worden om de exacte startdatum te bespreken.

Voor de start van de werken ontvangen alle buurtbewoners nog een uitnodiging voor een infoavond. Tijdens de infoavond zullen we u nog uitgebreid informeren over de timing en fasering van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie. De riolerings- en wegenwerken in de Beukenlaan duren vermoedelijk 8 maanden. De weg wordt na de aanleg van de riolering hersteld in bestaande toestand. Op locaties waar bomen gerooid werden, worden er na de werken nieuwe bomen geplant.

 

Verdere planning

Na de aanleg van de Beukenlaan wordt de Platanenlaan, de Dennelaan en de Wilgenlaan (tot aan huisnummer 9) onder handen genomen. De volledige duur van deze werken wordt geschat op ±10 maanden.

 

 

Contact

Bewoners met vragen over dit project, kunnen alle werkdagen tussen 8u00 en 19u00 terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via mail contact@aquafin.be.

Men kan ook contact opnemen met de dienst gemeentewerken, 03 210 11 40 of mail naar gemeentewerken@stabroek.be.

 

Binnenkort (als de rioleringswerken gestart zijn) kan men het projectdossier volgen op de Aquafin website. Geef in de zoekopdracht het projectdossier in (=STB3014) of zoek op straatnaam en gemeente.

Hier vind je ook nuttige info met betrekking tot afkoppeling en minder hinder maatregelen.

 

Infoartikel uit het gemeenteblad 2018/4

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken