Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Steunmaatregelen openbare werken

Openbare werken kunnen het normaal verloop van een handelszaak belemmeren. Minder klanten betekent minder inkomsten. Om eventuele moeilijkheden tijdelijk op te vangen worden door de overheden verschillende maatregelen aangeboden.

U kan uiteraard ook advies vragen aan uw boekhouder, financiële instelling of verbondsorganisatie.

Hinderpremie - Sluitingspremie

Ontdek de nieuwe premies.

Alle info op de website van Innoveren en Ondernemen.

Waarborg voor lening

Sedert september 2005 kunnen Vlaamse KMO's die hinder ondervinden wegens openbare werken en hiervoor minimaal 30 procent omzetverlies leiden vergeleken met de gemiddelde omzet van de voorbij 4 kwartalen beroep doen op de waarborgregeling. 

Meer info op http://www.pmv.eu/nl/diensten/waarborgregeling.

 

Uitstel van betaling RSZ-bijdrage

Werkgevers die getroffen worden door wegenwerken kunnen in geval van overmacht een uitstel van betaling bekomen voor de storting van de werkgevers- en werknemersbijdragen aan de RSZ.

Bijkomende inlichtingen kunt u krijgen bij de Directie Inning van de RSZ of uw sociaal secretariaat.
RSZ - Directie Inning
Victor Hortaplein 11 - 1060 BRUSSEL
Tel.: 02/509 31 11 - fax: 02/509 30 19
http://www.rsz.fgov.be/

 

Vrijstelling van sociale bijdragen

Getroffen zelfstandigen kunnen vrijstelling vragen om sociale zekerheidsbijdragen te betalen. U moet deze vrijstelling per aangetekend schrijven aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds waar u bij aangesloten bent. Dit fonds zal u vervolgens een formulier bezorgen waarin u uw financiële toestand moet toelichten en waarbij u de nodige bewijsstukken moet voegen. Nadien beoordeelt een commissie bij het Ministerie van Middenstand uw aanvraag. U kan tot vier kwartalen vrijstelling bekomen. U behoudt na vrijstelling alle sociale rechten, uitgezonderd van het recht op pensioen voor de vrijgestelde kwartalen. 
Als een aanvraag tot vrijstelling niet aangewezen is (bv. omdat u uw pensioenrechten niet wil verliezen), dan kan u ook een afbetalingsakkoord sluiten met uw sociaal verzekeringsfonds. Na het afbetalingsakkoord te hebben uitgevoerd, kan u een aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen indienen. Een afbetalingsplan kan per gewone brief aangevraagd worden.


 

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken