Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Stabroek Info

Stabroek Info

Het laatste nummer van het gemeenteblad 'Stabroek info' staat online.

infoblad stabroekHet driemaandelijks gemeentelijk informatiemagazine Stabroek Info valt gratis in je brievenbus. Het geeft achtergrondinformatie over alle gemeentelijke projecten. Zowel cultuur, milieu, jeugd en grondgebonden zaken kunnen aan bod komen. Ook de Uit in Stabroek rubriek vind je erin terug. 

Heb je iets gemist, wil je een melding maken of zit je met een vraag over Stabroek Info? Stuur een mail naar informatie@stabroek.be. Tracht wel de timing te volgen van de verspreidingskalender.

 

 

 

Jaargang 2018

Editie 1 Editie 2 Editie 3 Editie 4 Editie 5

 

 

 

 

 

 

Verspreidingskalender 2018

Nummer 1: gemeenteblad is verspreid in de wijk Stabroek, verspreiding in de wijk Putte en Hoevenen, vanaf woensdag 21/02/2017.

 

Nummer 2: teksten bezorgen voor 28/03/2018, verspreiding april week 16.

Nummer 3: teksten bezorgen voor 30/05/2018, verspreiding juni week 24.

Nummer 4: teksten bezorgen voor 16/08/2018, verspreiding september week 36.

Nummer 5: teksten bezorgen voor 14/11/2018, verspreiding december week 49.

 

Opgelet: 1 verspreidingsrond neemt in principe 7 kalenderdagen in beslag.

 

Verantwoordelijke uitgever

College van burgemeester en schepenen

Dorpsstraat 99 – 2940 Stabroek

 

Redactiesecretariaat

Alle teksten worden binnen gebracht op het redactiesecretariaat.

Dit ter attentie van Kris van der Maat, informatieambtenaar.

Dorpsstraat 45, 2940 Stabroek

Tel 03 210 11 60 – fax 03 568 19 29

E-mail: informatie@stabroek.be

 

Oplage

Deze bedraagt vanaf 1 januari 2018: 8.500 exemplaren.

 

Activiteitenkalender

Activiteiten kan je opgeven bij het gemeentelijk onthaal.

Tel 03 568 80 80 – fax 03 568 19 29

Mail uw activiteit aan de onthaaldienst voor de opgegeven timing.

De timing voor de opgave staat steeds vermeld in de colofon van het laatste nummer.

Opgelet: 1 verspreiding neemt 7 kalenderdagen in beslag. Hou hiermee als je een melding doet (de datum moet

in principe voorbij de verspreidingsdatum + 7 kalenderdag (zie hierboven verspreidingskalender).

 

Verspreiding

‘Huis-aan-huis’ door Dealing Media BVBA. Klachten of opmerkingen in verband met de bedeling kunnen gemeld worden aan de informatieambtenaar.

AANVERWANTE INFO


Zoeken