Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

 • Heraanleg van Dorpsstraat en Laageind
  14 november 2017
  n111
  Midden 2018 starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de gemeente Stabroek met de laatste werken op de N111. Ondernemers uit Dorpsstraat en Laageind kunnen inschrijven voor een informatievergadering via wegen en verkeer.
 • Hoogeind: nieuwe planning asfaltwerken
  25 november 2016
  mobiel 50x50
  Nieuwe timing en aanpak voor de asfalteringswerken op het Hoogeind. Op donderdag 24/11, vanaf 06.00u tot vrijdag 25/11 15.00u wordt de gewestweg N111 volledig afgesloten. Een omleiding wordt ingesteld via Oud Broek (richting Haven) en in de andere richting via Grote Molenweg, ’s Hertogendijk en Waterstraat (richting Nederland, Kapellen, Kalmthout).
 • Asfaltwerken Grote Molenweg
  02 augustus 2016
  mobiel 50x50
  Vanaf 8 augustus tot 19 augustus: geen doorgang voor het verkeer in Grote Molenweg wegens herstellingswerken en plaatsen van nieuwe toplaag asfalt.
 • Rioleringsproject Lepelstraat-Oude Ertbrandstraat gestart
  12 juli 2017
  mobiel 50x50
  Laatste fase (tussen Jan Matstraat en Ertbrandstraat) van het project is van start gegaan. Einde werken medio juli 2017.
 • Rond punt Hoge Weg/Krekelberg
  13 januari 2016
  mobiel 50x50
  Vanaf 4 januari slechts 1 rijstrook beschikbaar op het rond punt. Doorstroming wordt geregeld met verkeerslichten.
 • Danckerseweg afgesloten voor het verkeer
  15 december 2015
  mobiel 50x50
  Tot medio december wordt Danckerseweg ter hoogte van Hoogeind afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.
 • Wegenwerken Abtsdreef
  17 november 2015
  mobiel 50x50
  In Abtsdreef worden tussen maandag 2 november en vrijdag 6 november herstellingswerken uitgevoerd aan de betonplaten. In het betrokken deel wordt alle verkeer verboden. Er wordt een lokale omleiding voorzien.
 • Nieuwe verkeersituatie Rijstraat
  23 september 2015
  mobiel 50x50
  Vanaf 17 augustus is het doorgaand verkeer verboden in de Rijstraat.
 • Omleidingen
  09 december 2015
  mobiel 50x50
  Vanaf 1 juli worden 2 langdurige omleidingen ingesteld in de gemeente Stabroek.
 • Bijsturing verkeersomleiding N111
  01 juni 2015
  mobiel 50x50
  Op sommige punten wordt de verkeersafwikkeling voor fase 4 van het rioleringsproject op de gewestweg N111 aangepast.
 • Afwerken openbare verlichting Hoogeind
  30 april 2015
  mobiel 50x50
  In de maand mei zal een mobiele werkplaats de openbare verlichting afwerken. Dit gaat gepaard met lichte hinder tijdens de werkuren en een snelheidsbeperking.
 • Verkeer in Krekelberg tijdelijk onderbroken
  03 maart 2015
  mobiel 50x50
  In Krekelberg, deel tussen Hoge Weg en Ettenhoven zal tussen 23 tot 27 februari (gewijzigde datum) het verkeer onderbroken worden wegens werken aan het pompstation.
 • Kabelwerken
  03 maart 2015
  mobiel 50x50
  Enkele nutsbedrijven voeren tussen 19 februari en 6 maart op verschillende locaties kabelwerken uit. Hierbij is er telkens beperkte hinder voor het verkeer.
 • Kabelwerken Eandis
  14 januari 2015
  mobiel 50x50
  Door Eandis worden tussen 21 en 28 januari kabelwerken uitgevoerd.
 • Tijdelijk geen verkeersdoorstroming op Krekelberg van 16 tot 19 december 2014
  12 december 2014
  mobiel 50x50
  Door werkzaamheden aan het pompstation, gelegen nabij Krekelberg 15, in het deel van de Krekelberg tussen Hoge Weg en Ettenhoven, wordt de weg tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • Kabelwerken Ertbrandstraat
  19 september 2014
  mobiel 50x50
  Vanaf woensdag 13 augustus tot en met vrijdag 29 augustus wordt er door de firma Uniconnect in opdracht van Integan werken uitgevoerd langsheen de Ertbrandstraat te Putte-Kapellen.
 • Heraanleg voetpad fase 2 in Binnenpad
  25 augustus 2014
  mobiel 50x50
  De heraanleg van het voetpad in Binnenpad, deel tussen Geelvinckstraat en Sint Catharinastraat start op 4 augustus.
 • Rioleringsproject Bunderdijklaan
  01 oktober 2014
  mobiel 50x50
  De rioleringswerken in Bunderdijklaan zijn gestart. Dit is een project langs 1 zijde van de rijweg (halve rijweg wordt opgebroken). Aan Kauwensteinlaan wordt de weg afgesloten voor het verkeer.
 • Smoutakker afgesloten voor realisatie rioolaansluiting nieuwbouw
  04 juli 2014
  mobiel 50x50
  Tussen 2 en 4 juli wordt Smoutakker ter hoogte van Nieuwstraat afgesloten voor het verkeer om een rioolaansluiting van een nieuwbouw. Er wordt in het eerste deel tijdelijk dubbelrichtingsverkeer ingevoerd in combinatie met een parkeerverbod op enkele plaatsen in de parkeervakken om invoegingen mogelijk te maken. Uitvoeringsperiode: 3 dagen.
 • Hinder op Krekelberg
  01 juli 2014
  mobiel 50x50
  Buxuslaan ter hoogte van het kruispunt met Krekelberg afgesloten op vrijdag 27 juni.
 • Afwerken opritten Krekelberg
  04 juli 2014
  mobiel 50x50
  De opritten van de woningen in Krekelberg tussen Ettenhoven en Hoge Weg kunnen vrijdag 27 juni nog niet vrijgegeven worden.
 • Krekelberg onderbroken
  20 juni 2014
  mobiel 50x50
  Op 17-19-20 juni is er geen doorgang op Krekelberg (tussen Parijseweg en Hoge Weg).
 • Bijsturing afvalophaling Hoogeind tijdens wegenwerken fase 2
  12 juni 2014
  mobiel 50x50
  De ophaalregeling voor het Hoogeind, waar er op dit moment wordt gewerkt, wordt gewijzigd.
 • Timing rioleringswerken Hoogeind
  12 juni 2014
  mobiel 50x50
  De timing voor de rioleringswerken op het Hoogeind (N111) wordt bijgestuurd.
 • De Lijn tijdens de werken aan het brugcomplex over A12
  12 juni 2014
  mobiel 50x50
  Vanaf 5 mei zijn er tijdelijk enkele wijzigingen aan de dienstregeling 776 van de Lijn in Stabroek.
 • Brugcomplex A12/N111 Stabroek klaar op 27 juni
  27 juni 2014
  mobiel 50x50
  Fase 2 van de werken op Laageind (N111) ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de A12 in Stabroek zal eindigen op vrijdagavond 27 juni.
 • Herinrichting brugcomplex A12/N111 Stabroek
  24 juni 2014
  mobiel 50x50
  Sinds begin mei vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer daar het oude wegdek tussen het kruispunt met de Antwerpsebaan (N180) en de toegangsweg van firma Aertssen. Eind juni zullen de werken klaar zijn.
 • Oude Ertbrandstraat onderbroken
  28 maart 2014
  mobiel 50x50
  De Oude Erbrandstraat is gedurende 4 dagen, van 24 maart tot en met 28 maart 2014, onderbroken voor het realiseren van huisaansluitingen op de riolering.
 • Geen wegenwerken tijdens krokusvakantie
  07 maart 2014
  mobiel 50x50
  De werken op de gewestweg N111 op Driehoek liggen stil tijdens de krokusvakantie.


 • Een nieuw wegdek voor de N11 tussen Putte en Kapellen
  07 maart 2014
  mobiel 50x50
  Van 3 tot en met 7 maart 2014, tijdens de krokusvakantie, voert het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid onderhoudswerken uit op de N11 (Kapelsestraat/Ertbrandstraat/Puttestraat) in Kapellen en Stabroek.
 • Vossenveldlaan onderbroken
  25 februari 2014
  mobiel 50x50
  Vrijdag 21 februari is de toegangsweg naar de begraafplaats Stabroek niet beschikbaar wegens wegenwerken.
 • De Lijn wijziging sneldienst 776 Putte-Antwerpen
  11 april 2014
  mobiel 50x50
  De begin- en eindhalte van sneldienst 776 wordt vanaf 7 april overgebracht naar de Rode Hoevelaan te Stabroek.
 • Start wegomleidingen
  14 februari 2014
  mobiel 50x50
  De wegomleidingen voor de wegenwerken zullen ingaan op zondag 2 februari om 22u00.
 • Einde werken gewestweg N111
  15 december 2015
  mobiel 50x50
  Driehoek wordt opengesteld voor verkeer op vrijdag 18 december omstreeks 16u00. De omleiding voor doorgaand verkeer wordt opgeheven vanaf zaterdag 19 december. De Lijnbussen rijden hun normaal traject vanaf zaterdag 19 december.
 • Rioleringsprojecten huisaansluitingen Veldstraat
  04 februari 2019
  mobiel 50x50
  Bewoners in het project Veldstraat, Jan Matstraat en Moretuslei worden uitstel verleend tot 30/4/2019 om hun afkoppeling en keuringen in orde te maken.
 • Slijkweg en Dennenlaan bijna afgerond.
  11 december 2013
  mobiel 50x50
  De eerste rioleringsprojecten kunnen bijna afgerond worden.
 • Lassonhoflaan afgesloten
  31 oktober 2013
  mobiel 50x50
  Wegens vernieuwen van de waterleiding wordt Lassonhoflaan ter hoogte van het Hoogeind (N111) afgesloten voor het verkeer vanaf 28/10/2013 om 7u00 .
 • Enkele korte wegenwerken
  22 oktober 2013
  mobiel 50x50
  Vanaf 21 oktober zijn er enkele dagen op verschillende plaatsen wegenwerken.
 • Slijkweg
  31 oktober 2013
  mobiel 50x50
  De rioleringswerken in Slijkweg zitten (weer) op schema.
 • Wegverzakking in Geelvinckstraat
  14 oktober 2013
  mobiel 50x50
  In het smalle gedeelte van Geelvinckstraat, ter hoogte van Dorpsstraat, is een verzakking in het wegdek.
 • Asfaltherstellingen in Witvenstraat en Kastanjelaan
  11 oktober 2013
  mobiel 50x50
  In Witvenstraat en Kastanjelaan werd de rijweg op sommige plaatsen beschadigd door de heraanleg van de voetpaden.
 • Planning Dennenlaan
  20 december 2013
  mobiel 50x50
  In Dennenlaan gaat laatste fase in.
 • Verkeersmaatregelen verlengd
  09 oktober 2013
  mobiel 50x50
  Alle bijkomende verkeersmaatregelen die werden getroffen in het kader van de kwetsbare groepen (schoolkinderen, ...) en voor het bieden van parkeeralternatieven werden verlengd tot en met 8 oktober 2013.
 • Eindplanning fase 1 gewestweg
  08 oktober 2013
  mobiel 50x50
  Op de gewestweg wordt in fase 1 nog gewerkt tot 8 oktober. Er moet nog heel wat gebeuren vooraleer het kruispunt wordt opgesteld op 9 oktober.
 • Kruispunt gewestweg open vanaf 9 oktober
  09 oktober 2013
  mobiel 50x50
  Het kruispunt wordt opnieuw in gebruik genomen op woensdag 9 oktober.
 • Parijseweg aan Krekelberg afgesloten voor het autoverkeer
  09 oktober 2013
  mobiel 50x50
  Wegens instortingsgevaar is de Parijseweg tussen Bonapartlaan en Krekelberg afgesloten voor het autoverkeer.
 • Wegenwerken Krekelberg fase 1 Parijseweg
  11 december 2013
  mobiel 50x50
  Er werd gestart op het deeltje Parijseweg tussen de kruispunten met Bonapartelaan en Krekelberg. Einde van fase 1 op de Parijseweg +/- 6 januari.
 • Vernieuwen asfaltlagen
  30 september 2013
  mobiel 50x50
  De vernieuwing van de toplagen werden verplaatst naar oktober. Op 23-24-25 oktober zijn er asfaltwerken in Berkenlaan (gedeelte), Sint Jacobsstraat en Kasteeldreef.
 • Vertraging werken kruispunt gewestweg
  01 oktober 2013
  mobiel 50x50
  De afwerking van het kruispunt N111 met Grote Molenweg heeft vertraging opgelopen.
 • Verbodsmaatregel voor fietspad N111
  23 september 2013
  mobiel 50x50
  Op 18 september starten de kapwerken van de laanbomen op de gewestweg. Hierdoor wordt het fietsverkeer enkele dagen onmogelijk.
 • Laanbomen N111 worden weldra gerooid
  23 september 2013
  mobiel 50x50
  Een stand van zaken van de werken aan het kruispunt.
 • Proefsleuven N111 Driehoek
  23 september 2013
  mobiel 50x50
  Vanaf maandag 16 september zullen er een aantal proefsleuven door aannemer Schapers gegraven worden in het gedeelte Driehoek.
 • Stop sabotage verkeerslichten en -tekens
  23 september 2013
  mobiel 50x50
  Nog altijd ondervinden we hinder naar aanleiding van sabotage aan verkeerslichten en -tekens op de omleggingswegen.
 • Actieplan start schooljaar Stabroek
  18 september 2013
  mobiel 50x50
  De start van het schooljaar nadert. Door de wegwerkzaamheden in het centrum van Stabroek werden enkele extra maatregelen voorbereid om de start in goede banen te leiden.
 • Bijkomende maatregel aan Geelvinckstraat
  06 september 2013
  mobiel 50x50
  Omwille van het gevaar verpletterd te worden is in Geelvinckstraat een doorgangsverbod ingevoerd voor voetgangers.
 • Bestellen infomateriaal wegenwerken
  23 september 2013
  mobiel 50x50
  Ondernemers kunnen nog steeds flyers en affiches met info over de werken (bij) bestellen.
 • Start werken Slijkweg
  23 september 2013
  mobiel 50x50
  De werken in Slijkweg zijn gestart.
 • Dringende herstelling riolering Markt te Hoevenen
  08 augustus 2013
  mobiel 50x50
  Het riool wordt hersteld in Markt te Hoevenen.
 • Wegverzakking in Grote Molenweg
  07 augustus 2013
  mobiel 50x50
  In Grote Molenweg is momenteel een wegverzakking.
 • Nieuwsbrief Stabroekmobiel
  18 september 2013
  mobiel 50x50
  U kan inschrijven op de nieuwsbrief Stabroekmobiel.
 • Werken Hoogeind gestart
  12 augustus 2013
  mobiel 50x50
  De werken aan de gewestweg zijn gestart.
 • Alternatieve fietsroutes
  12 augustus 2013
  mobiel 50x50
  Een kaart werd aangemaakt met de fietssuggesties voor fase 1 op de gewestweg.
 • Omleiding de Lijn aanpassing 776
  12 augustus 2013
  mobiel 50x50
  Het kruispunt Hoogeind-Dorpsstraat-Grote Molenweg is cruciaal voor het busvervoer richting Antwerpen-Putte-Hoevenen-Berendrecht-Zandvliet. Door de werken komt er in het centrum van Stabroek een omleiding voor de Lijnbussen.
 • Omleidingstrajecten voor werken N111
  12 augustus 2013
  mobiel 50x50
  De omleidingstrajecten werden op kaart gezet en online gebracht.
 • Info start Dennenlaan
  12 augustus 2013
  mobiel 50x50
  Op 5 augustus wordt gestart met het rioleringsproject in Dennenlaan.
 • Subsidiëring gescheiden rioolstelsels
  12 augustus 2013 11:24
  mobiel 50x50
  Alle info over het subsidiereglement voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd regenwater voor particuliere woningen.
 • Scheldelaan nog enkele dagen afgesloten
  16 juli 2013
  mobiel 50x50
  Door de grondverzakking van afgelopen vrijdag zijn enkele pijpleidingen verschoven. Breuken werden niet vastgesteld, maar uit voorzorg en totdat de herstelling achter de rug is, blijf Scheldelaan afgesloten.
 • Omleidingen De Lijn
  01 augustus 2013
  mobiel 50x50
  Voor de werken aan het kruispunt Hoogeind-Dorpsstraat-Grote Molenweg is er een hele omleiding nodig voor de bussen van de Lijn.
 • Einde werken N114 Antwerpsesteenweg
  29 juli 2013
  mobiel 50x50
  Op Antwerpsesteenweg te Hoevenen, ter hoogte van Plasstraat werd de voet- en fietsoversteekplaats aangepast.
 • Wegenwerken op komst
  29 juli 2013
  wegenwerken stabroek100
  Vanaf augustus starten op 4 plaatsen in Stabroek wegenwerken.
 

AANVERWANTE INFO


Zoeken