Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuwsarchief / Actieplan start schooljaar Stabroek

Actieplan start schooljaar Stabroek

De start van het schooljaar nadert. Door de wegwerkzaamheden in het centrum van Stabroek werden enkele extra maatregelen voorbereid om de start in goede banen te leiden.

Actieplan start schooljaar Stabroek-Hoevenen

 

De start van het schooljaar komt in het zicht. Het gemeentebestuur ondersteunt opnieuw de scholen met verkeerstoezicht en begeleiding van de gemachtigde opzichters.

Doordat er wegomleggingen zijn in de schoolomgevingen van Stabroek centrum is er inzonderheid voor de kleuter- en basisschool de Stappe en het KTA campus Stabroek een tijdelijke wijziging van de normale verkeerssituatie. Als de 'grote' mensen het hier al moeilijk mee hebben, dan mogen we ervan uitgaan dat de schoolkinderen het ook niet makkelijk zullen hebben. Daarom worden een aantal bijkomende maatregelen genomen om de start van het schooljaar in deze schoolomgeving intensiever te begeleiden. Hopelijk kunnen we rekenen op een veilig gedrag van iedereen! Enkele tips kunnen hierbij helpen. Bent u gewoon om de kinderen met de auto naar school te brengen? Als u de auto aan de kant kunt laten, twijfel dan niet, zeker in de maand september. Vanaf oktober is de eerste wegomlegging achter de rug en verandert de verkeerssituatie naar de normale toestand.

 

Algemeen in alle schoolomgevingen

  • Politietoezicht en gemachtigde opzichters

  • Zone 30 in de schoolomgevingen

  • Veilige fietsroutes naar school dmv fietsbereikbaarheidsplan

 

Extra maatregelen in de schoolomgeving Stabroek centrum (De Stappe + KTA campus Stabroek)

Schoolpopulatie geleidelijk aan laten wennen aan de gewijzigde verkeerssituatie door:

1) gedurende eerste 2 weken van het schooljaar intensief toezicht in omgeving de Stappe met een extra politieteam, vervolgens normale bezetting.

2) samenwerking en afspraken met de gemachtigde schooltoezichters en politiezone Noord

3) uitbreiding zone 30 in Sint Catharinastraat, Geelvinckstraat, delen van Binnenpad en Kannunik Van Tichelenlaan in functie van het fietsverkeer

4) een doorgangsverbod voor voetgangers Geelvinckstraat ter hoogte van Dorpsstraat in beide richtingen, de bussen dienen hier traag te passeren. Geen risico toestaan in een gevaarlijke situatie in een smal gedeelte waar er geen uitwijkmogelijkheden voor voetgangers zijn.

5) tijdelijke inrichting van een beperkte parkeerzone korte duur 15 minuten in Dorpsstraat ter hoogte van Sint Catharinastraat, geldig enkel bij begin en einde op een schooldag (8u15 - 8u45 en 15u15 - 17u15) speciaal voor de schoolstart en toegangspoort Sint Catharinastraat voor de jongste kleuters de Stappe

6) omlegging van de Stappe en KTA schoolbussen in overeenstemming met de wegomleggingen voor de wegeniswerken

7) informatie en aandacht in planning voor leveranciers-bezoekers schoolomgeving de Stappe - KTA

8) evaluatie omleiding de Lijn in functie van schoolstartTips voor veilig gedrag in de schoolomgevingen

Elke verkeersdeelnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag in het verkeer. Extra aandacht wordt gevraagd voor een veilig gedrag van iedereen. Zo hou je het veilig:

 

Voor voetgangers

- er zijn wijzigingen opgetreden in je normale route naar school, tracht op voorhand de situatie te verkennen en probeer de gevaarlijke punten te vermijden, respecteer de verkeerssignalisatie in bijzonder in de Geelvinckstraat waar er een verbodsbepaling geldt

- je bent verplicht op het voetpad te lopen, heb aandacht voor de rijrichting van het autoverkeer en de manoeuvres, probeer afstand te houden

- oversteken doe je op een oversteekplaats, als er geen oversteekplaats is, kies dan een goed zichtbare plaats (niet in een bocht of tussen geparkeerde voertuigen)

- draag een reflecterende kledij

- volg de richtlijnen van de gemachtigde opzichters

 

Voor fietsers

- controleer je fiets, zorg dat de remmen goed werken

- respecteer de verkeerssignalisatie, in bijzonder in de Geelvinckstraat waar er een verbodsbepaling geldt

- heb aandacht voor de rijrichting van het autoverkeer en de manoeuvres, probeer afstand te houden (minimum 1 meter)

- signaleer zelf je manoeuvres op tijd aan andere weggebruikers, steek je hand uit als je wilt afslaan of oversteken

- let op de dode hoek van vrachtwagen, ook hier afstand houden

- oversteken doe je nu best op een oversteekplaats

- draag een reflecterende kledij

- volg de richtlijnen van de gemachtigde opzichters

 

Voor bromfietsen

  • u rijdt in een schoolomgeving, pas u snelheid en uw rijgedrag aan

  • respecteer de verkeerssignalisatie, in bijzonder in Geelvinckstraat waar er een verbodsbepaling geldt

  • heb aandacht voor de rijrichting van het autoverkeer en de manoeuvres, probeer afstand te houden (minimum 1 meter)

  • signaleer zelf je manoeuvres op tijd aan andere weggebruikers, steek je hand uit of gebruik je richtingsaanwijzers als je wilt afslaan of oversteken

  • let op de dode hoek van vrachtwagen, ook hier afstand houden

  • draag een reflecterende kledij

  • volg de richtlijnen van de gemachtigde opzichters

 

Voor het autoverkeer

- u rijdt in een schoolomgeving, pas u snelheid en uw rijgedrag aan

- heb extra aandacht voor de zwakke weggebruikers

- respecteer de normale en tijdelijke verbodsbepalingen, door dat niet te doen brengt u anderen in gevaar en hindert u de verkeersdoorstroming

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken