Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuwsarchief / Bijsturing verkeersomleiding N111

Bijsturing verkeersomleiding N111

Op sommige punten wordt de verkeersafwikkeling voor fase 4 van het rioleringsproject op de gewestweg N111 aangepast.

Na evaluatie van de eerste weken van de verkeersafwikkeling worden enkele bijsturingen uitgevoerd.

 

Verkeerstechnisch worden volgende aanpassing doorgevoerd: 

- toevoegen onderbord "uitgezonderd landbouwvoertuigen"  ter hoogte van Moretuslei-Kasteeldreef waar enkel lijnbussen zijn toegelaten.

- aanvullende verkeersbord C1 herhalen aan de linkerzijde van de straat in de Moretuslei, kruispunt met N11 omdat bestuurders vanuit de N11 de verboden rijrichting naar Moretuslei negeren.

- Plantinlaan: zonebord 30 km/uur herhalen na elk kruispunt. De zoneborden aan de rand van de wijk te Putte zullen van een iets groter formaat voorzien worden.

- De Lijn: punten tot verbetering worden ingevoerd (oa. voorsorteerstroken invoeren in de Moretuslei t.h.v. de N11, draaibewegingen optimaliseren aan de hoeken richting Kasteeldreef).

- Verhoogd politietoezicht wordt gehandhaafd met bijzondere aandacht voor de tonnagebeperking en het respecteren van de verkeersborden C1.

- Het zebrapad op de N11 komende vanuit de Moretuslei links zal tijdelijk worden overschilderd tot einde werken.

- In de Plantinlaan wordt tot einde werken op variabele plaatsen een snelheidsmeter opgesteld.

- Er worden geregeld aangekondigde en onaangekondigde snelheidscontroles gehouden in Plantinlaan.

 

Snelheidscontroles 

De politie zal om de verkeersveiligheid te bewaren op het omleidingstraject overgaan tot snelheidscontroles. Er werden hoge snelheden gemeten tijdens de periode van maandag 4 mei tot maandag 11 mei. Er passeren 56.057 voertuigen per week in de Plantinlaan en de gemiddelde snelheid ligt buiten de spitsuren gevaarlijk dicht en soms zelfs over de 60 km/uur. Daarom zal oa. in Plantinlaan occasionele, punctuele, aangekondigde en niet aangekondigde snelheidscontroles worden uitgevoerd totdat een beter resultaat wordt bereikt.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken