Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuwsarchief / Heraanleg van Dorpsstraat en Laageind

Heraanleg van Dorpsstraat en Laageind

Midden 2018 starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de gemeente Stabroek met de laatste werken op de N111. Ondernemers uit Dorpsstraat en Laageind kunnen inschrijven voor een informatievergadering via wegen en verkeer.

Het Hoogeind werd reeds eerder aangepakt. Nu is het de beurt aan het stuk ter hoogte van de Dorpsstraat en Laageind. Een volledig vernieuwde N111 zal veiliger zijn voor fietsers en voetgangers en een aangenamere leefomgeving vormen in de dorpskern.

 

Een veilige en comfortabele N111

De N111 in Stabroek is niet alleen een belangrijke gewestweg, maar vormt ook de centrale as in het dorpscentrum van Stabroek. Momenteel is de inrichting van deze weg vooral gericht op gemotoriseerd verkeer. Met de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de weg brengen we daar verandering in. Bovendien wordt de verkeerssituatie zo aangepast dat ook parkeren veel veiliger en efficiënter zal verlopen. In de schoolomgeving zorgt een aangepaste kiss-and-ridezone ervoor dat kinderen afzetten en ophalen veilig en conflictvrij kan verlopen. Daarnaast wordt er ook groen aangeplant, zodat het aangenaam wonen, werken en winkelen wordt in de Dorpsstraat en Laageind.  

Ook de belangrijkste kruispunten (N111 met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan) worden aangepakt. Verkeerslichten en oversteekpunten met een middenberm zorgen voor een veilige verkeerssituatie. Daarnaast worden op de kruispunten waar mogelijk en noodzakelijk voorsorteerstroken voorzien voor een vlotte doorgang van het verkeer.   

 

Minder hinder tijdens de werken

De eerste fase van de werken liep door technische problemen heel wat vertraging op en zorgde zo voor extra hinder en ontevredenheid. AWV, Aquafin en de gemeente Stabroek nemen dan ook verschillende maatregelen om dit bij de volgende fase te vermijden en de hinder dus zo veel mogelijk te beperken. Een grondige risico-analyse van het terrein van de werken moet allereerst de kans op verrassingen bij de uitvoering van de werken beperken. Daarnaast speelt de aanpak van de hinder een grote rol bij de keuze van de aannemer: aannemers die de werken uitvoeren met de minste impact op de omgeving, maken een grotere kans om de opdracht te mogen uitvoeren. Daarnaast zetten we sterk in op een transparante en tijdige communicatie. Bedrijven en ondernemers in de werfzone worden ruim op voorhand (uitvoering vanaf november 2017) betrokken om hun bereikbaarheid te bespreken. Tot slot stelt AWV ook een bereikbaarheidsadviseur aan bij wie u naar aanloop van en tijdens de werken terecht kan met uw vragen en klachten. Daarover leest u verder meer.

 

Planning en timing

Op dit moment is AWV bezig met het zoeken naar een aannemer. Daarvoor wordt een bestek opgesteld waarop kandidaten kunnen intekenen. In dit bestek staat de opdracht gedetailleerd uitgelegd, waarbij rekening gehouden wordt met de bezorgdheden en behoeften in verband met bereikbaarheid in en om de werf op de N111. In het voorjaar van 2018 wordt beslist welke kandidaat het meest geschikt is voor deze opdracht.

Daarnaast loopt de aanvraag tot bouwvergunning. Een belangrijk onderdeel van deze procedure is het openbaar onderzoek, dat in februari 2018 van start gaat. Dan krijgt iedere burger de kans zijn/haar opmerkingen over het ontwerp te geven en eventuele bezwaren aan te tekenen. De gemeente Stabroek, AWV en Aquafin zullen hier tijdig over communiceren.

In de lente van volgend jaar volgt een bewonersbrief met meer concrete informatie en een uitnodiging voor een infosessie. Daar wordt meer concrete informatie gegeven over het ontwerp en de minderhindermaatregelen die getroffen worden. Er is ook ruimte om vragen en opmerkingen te uiten. Wanneer zowel de zoektocht naar een aannemer als de vergunningsprocedure vlot verlopen, kunnen de werken starten in augustus 2018.

 

Rioleringswerken

Maar voor het zover is en deze werken van start kunnen gaan, zet ook Aquafin de voorbereidingen van zijn rioleringsproject verder. Binnenkort zal u zien dat er plaatselijk enkele sleuven worden gegraven binnen het openbaar domein om zo de juiste ligging van de bestaande nutsleidingen te bepalen.  In het nieuwe rioleringssysteem zal afval- van regenwater gescheiden worden. Het afvalwater wordt gezuiverd, het regenwater wordt naar beken en grachten geloodst. Om regen- en afvalwater af te koppelen, moeten er mogelijk ook werken uitgevoerd worden op privédomein. Aquafin zal hiervoor in de loop van december contact opnemen met de bewoners langs het traject.

 

Meer weten?

Wie meer info wil over de rioleringswerken, kan terecht bij het contactcenter van Aquafin (03 450 45 45 of contact@aquafin.be). Wil je meer weten over de wegenwerken die later gepland zijn? Surf dan naar www.wegenenverkeer.be/stabroek. Via deze site kan u zich ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief. Zo blijft u – in het geval er nieuws te melden is over de werken – op de hoogte van de laatste stand van zaken. Bovendien stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan om de ongemakken tijdens de werken te drukken. Bij dit team kan u terecht met vragen over de bereikbaarheid van uw handelszaak of organisatie. Zij bespreken uw bezorgdheden en opmerkingen met de werfleiding en geven u zo een concreet mogelijk antwoord. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0477/ 477 476.

 

N111 vroeger en nu

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken