Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuwsarchief / Herinrichting brugcomplex A12/N111 Stabroek

Herinrichting brugcomplex A12/N111 Stabroek

Sinds begin mei vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer daar het oude wegdek tussen het kruispunt met de Antwerpsebaan (N180) en de toegangsweg van firma Aertssen. Eind juni zullen de werken klaar zijn.

In mei en juni voert het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid (AWV) werken uit op Laageind (N111) ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de A12 in Stabroek. Tussen het kruispunt met de Antwerpsebaan (N180) en de toegangsweg van firma Aertssen, een afstand van 625 meter, wordt de weg volledig vernieuwd. Aangezien de op- en afritten van de A12 in Stabroek dan tijdelijk dichtgaan, zal het vervoer van en naar de haven van Antwerpen en van en naar Stabroek onvermijdelijk hinder ondervinden.


Wegdek dringend aan vernieuwing toe

Het wegdek van Laageind ter hoogte van het op- en afrittencomplex A12 in Stabroek dateert al uit de jaren 70 en krijgt dagelijks veel zwaar havenvervoer te slikken. Het wegdek is versleten en is dringend toe aan een grondige renovatie. Zowel de rijweg als het fietspad worden volledig opgebroken en vervangen door nieuw asfalt. Dat zal het wegcomfort en de veiligheid van alle weggebruikers ten goede komen.


Werken in fasen voor minder hinder

Om de tijdelijke hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken, verlopen de werken in twee fasen, van begin mei tot eind juni. Tijdens beide fasen geldt er een gewijzigde verkeerssituatie op het complex van de A12 in Stabroek.

 

Tijdens fase 1, van 5 mei tot 1 juni, wordt gewerkt tussen het kruispunt met de Antwerpsebaan (N180) en de afrit Stabroek komende uit de richting van Nederland en de oprit Stabroek richting Antwerpen.

  • Deze op- en afrit is dan volledig afgesloten.

 

Tijdens fase 2, van 2 juni tot eind juni, wordt gewerkt tussen de afrit Stabroek komende uit de richting van Antwerpen, de oprit Stabroek richting Nederland en de toegang naar de firma Aertssen.

  • Dan is deze op- en afrit afgesloten voor verkeer.

Zodra de exacte start- en einddatum van fase 2 vaststaan, leest u die op www.wegenenverkeer.be/werken-complexN111.


Als alternatief voor de afgesloten op- en afritten in Stabroek wordt tijdens de hele duur van de werken de dienstoprit naar de A12 in Zandvliet uitzonderlijk opengesteld voor verkeer van minder dan 3,5 ton.

 

Bijkomende maatregelen in de gemeente Stabroek voor deze werken

Kruispunt N114/Dijkstraat

Voorrangsregeling aan Dijkstraat na afrit vliegveld wordt voor de duur van deze werken gewijzigd, zodat het verkeer uit de Dijkstraat komende van A12 steeds voorrang heeft.

 

Abtsdreef

Aanvankelijk was gepland enkele plantvakken weg te nemen om de toegankelijkheid voor het verkeer van Aertssen te optimaliseren. Er werd hierover geen akkoord bereikt en als vervangende maatregel wordt in de maand juni een stilstaan en parkeerverbod ingevoerd.

 

Fietsers behouden doorgang, ander vervoer wordt omgeleid

Tijdens de werken wordt Laageind (N111) ter hoogte van het op- en afrittencomplex onderbroken. Voertuigen worden omgeleid via de hoofdwegen. Voor fietsers blijft er gedurende de hele werkperiode een doorgang. Er zal hen wel gevraagd worden om aan de werf af te stappen.

 

Vragen over bereikbaarheid

Om de hinder tijdens de werken te drukken, stelde Wegen en Verkeer Antwerpen voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aan. Bewoners en ondernemers kunnen bij hem terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning tijdens de werken. via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0477 477 476.

 

Omleiding Fase 1 tot 1 juni


Afbeelding 1

Omleidingen voor Stabroek fase 1: 

  • Het verkeer op Laageind (N111) in Stabroek kan de oprit naar de A12 richting Antwerpen niet gebruiken, maar rijdt de snelweg op in de richting van Bergen op Zoom en keert verderop terug op het complex Berendrecht.

  • Het verkeer op de A12 van Nederland naar Stabroek rijdt via de Ring (R2) naar het complex Lillo, keert daar en rijdt terug via de Ring (R2) en de A12 naar de afrit Stabroek.

 

Omleiding fase 2 vanaf 2 juni

Afbeelding 2

Omleidingen voor Stabroek fase 2:

  • Het verkeer op de A12 naar Stabroek rijdt om via de afrit Berendrecht en Krommeweg/Monnikenhofstraat/Abtsdreef. Dat geldt ook voor het verkeer dat vanuit Stabroek de A12 wil oprijden.

 

 

 

 

Op www.wegenenverkeer.be/werken-complexN111vindt u meer informatie en meer gedetailleerde info over de omleidingen van en naar de haven. U kan er handige omleidingskaarten downloaden. Voor internationale bedrijven wordt de omleidingsinfo er ook in het Frans, Engels en Duits aangeboden.

 

 

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken