Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuwsarchief / Laanbomen N111 worden weldra gerooid

Laanbomen N111 worden weldra gerooid

Een stand van zaken van de werken aan het kruispunt.

Iets verder dan halfweg zitten de werken nog op schema. Na het voorbereidend werk door de nutsmaatschappijen werd de bestaande verharding van het kruispunt opgebroken. Grondbemaling werd geplaatst opdat de graafwerken op een veilige manier kan worden aangevat. Proefsleuven, rioolputten en –buizen zijn geplaatst ter hoogte van Grote Molenweg en richting Aldi, per perceel werden/worden nog 2 huisaansluitingen geplaatst (vuil+proper water) en het kadaster hiervan opgemaakt.

 

Resterende werken heraanleg kruispunt fase 1

  • Vanaf maandag 16 september zullen er een aantal proefsleuven door aannemer Schapers worden gegraven om de ligging te bepalen van de nieuwe kabels en leidingen. Dit zal gebeuren in het gedeelte Driehoek.
  • Vanaf 18 september starten de kapwerken aan de grote laanbomen. Die moeten plaatsmaken voor de nieuwe sleuf voor de nutsleidingen. Inbegrepen is het wegfrezen van de stronken. Hiervoor zijn in principe 3 werkdagen (maximum 5 werkdagen) voor gepland. Dit zal gebeuren met groot materieel.
  • Op 23 september starten de nutsmaatschappijen met het plaatsen van hun leidingen in de nieuwe sleuf.
  • Aannemer dient kantopsluitingen te plaatsen, stabiliteitslagen, onderlagen en toplaag asfalt op het kruispunt.
  • Afwerken bermen (voorbereiding aanleg fietspad/voetpad).

 

Het einde van de werkzaamheden aan het kruispunt is voorzien tegen 30 september. De weersomstandigheden moeten echter wel ideaal blijven om dit tijdstip te halen. Te natte weersomstandigheden kunnen de planning nog verstoren.

Update 18/09: planning heeft vertraging opgelopen. Een nieuwe planning wordt 24 of 25/09 bekend gemaakt.

 

Extra verkeersmaatregel omwille van kapwerken

Het verkeersverloop moet omwille van de kapwerken bijgestuurd worden. De kapwerken vinden plaats op het volledige traject. De meeste bomen worden gerooid in het gedeelte tussen Grote Molenweg en Danckerseweg. Op deze dagen is er omwille van veiligheidsredenen geen verkeer mogelijk voor voetgangers- en fietsers. Een verbodsmaatregel wordt uitgevaardigd voor het bestaande fietspad op 18+19+20 september tussen Plantinlaan en Dorpsstraat. Dit kan in principe nog worden verlengd (met 2 extra dagen).

Gedurende de verbodsperiode moeten de fietsers gebruik maken van de alternatieve fietsroutes hetzij via de Waterstraat hetzij via Oudbroek/Abtsdreef. Zie de fietskaart.

Extra info

We delen nog mee dat Aldi vanaf 18 september gesloten wordt omwille van het nieuwbouwproject. De oude Aldivestiging wordt afgebroken vanaf 23 september. Het vrachtverkeer verlaat het perceel via de parking op het Hoogeind. De Aldi parking wordt hierdoor gesloten.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken