Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuwsarchief / Planning werken Dorpsstraat/Laageind

Planning werken Dorpsstraat/Laageind

De firma Besix Infra zal het project realiseren.

Om de werken goed voor te bereiden en tijdig te kunnen communiceren naar alle betrokkenen wordt er pas na de zomervakantie gestart met de eerste werkzaamheden.

 

  • Begin september wil de aannemer starten met het bouwrijp maken van de voetpaden en bermen langs de N111 vanaf de brug over de A12 tot net voorbij het kruispunt met de Abtsdreef. Dit kan zonder wezenlijke hinder voor het verkeer.

 

  • Aansluitend, eind september, verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen in die zone hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. De aannemers starten eerst aan de zuidkant (oneven nummers), gevolgd door de noordkant (even nummers), en werken steeds tegen de rijrichting in. Deze werken duren enkele maanden. Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen kan het verkeer op de N111 steeds in twee richtingen blijven doorrijden, waardoor de impact op het gemotoriseerd minimaal is. Voor fietsers wordt nu nog bekeken of er gewerkt kan worden met een tijdelijk fietspad.

 

  • Om te vermijden dat de werken in de winter te lang zouden stil liggen is besloten de hoofdwerken niet in het najaar gelijktijdig met de nutsmaatschappijen op te starten maar ze over het jaareinde te tillen. Dit geeft bewoners en ondernemers in de buurt ook de kans zich degelijk voor te bereiden op de hinder. De start van de hoofdwerken is nu voorzien in februari 2020. 

Komende maanden meer info

In de loop van augustus zullen we meer details over de planning kunnen meedelen en dan kom je dat ook meteen te weten via de nieuwsbrief over de werken. Ben je nog niet ingeschreven, dan kan je dat nog altijd doen via inschrijfpagina.

Ondernemers en instellingen zullen dan ook een eerste keer uitgenodigd worden voor een overleg om zich tijdig te kunnen voorbereiden op de werken.
Enkele maanden voor de start van de hoofdwerken, vermoedelijk in november, organiseren we een infomarkt voor het brede publiek. Via deze nieuwsbrief en de gemeentelijke kanalen houden we je natuurlijk ook van alle laatste ontwikkelingen op de hoogte.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken