Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuwsarchief / Stop sabotage verkeerslichten en -tekens

Stop sabotage verkeerslichten en -tekens

Nog altijd ondervinden we hinder naar aanleiding van sabotage aan verkeerslichten en -tekens op de omleggingswegen.

Er is al verschillende keren vastgesteld dat verkeerslichten en –borden werden gesaboteerd.

Wij roepen op hiermee te stoppen. We verwijzen naar de verzwarende omstandigheden van deze daden en de daaraan gekoppelde zware straffen.

 

De inbreuk is nl. belemmering van het verkeer, art. 406 :

Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar wordt gestraft hij die kwaadwillig het verkeer op de spoorweg, de weg, de binnenwateren of op zee belemmert door enige handeling die een aanslag uitmaakt op de verkeerswegen, de kunstwerken of het materieel, of door enige andere handeling die het verkeer met of het gebruik van vervoermiddelen gevaarlijk kan maken of die ongevallen kan veroorzaken bij het gebruik van of het verkeer met die vervoermiddelen.
Buiten de gevallen van het vorige lid wordt met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met geldboete van zesentwintig euro tot duizend euro gestraft hij die kwaadwillig het verkeer op de spoorweg, de weg, de binnenwateren of op zee belemmert door enig voorwerp dat een belemmering voor het verkeer met of voor het gebruik van vervoermiddelen uitmaakt.
Met gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die, door enige andere handeling, kwaadwillig het verkeer dat gaande is op de spoorweg of op de weg, belet.]

Art. 407 
Indien het feit verwondingen als bedoeld in artikel 399 ten gevolge heeft, wordt de schuldige veroordeeld tot opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. Hij wordt veroordeeld tot opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar indien het verwondingen betreft als bedoeld in artikel 400.

Art. 408 
Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar.

 

Getuigen kunnen zich altijd melden bij de politie. U kan anoniem blijven als u dat wenst!

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken