Het object kan niet worden opgehaald (statement)Minisite Stabroek Mobiel - Steunmaatregelen openbare werken
Direct naar hoofdmenu / zoekveld
navigation kan niet worden opgehaald (statement)

Steunmaatregelen openbare werken

Openbare werken kunnen het normaal verloop van een handelszaak belemmeren. Minder klanten betekent minder inkomsten. Om eventuele moeilijkheden tijdelijk op te vangen worden door de overheden verschillende maatregelen aangeboden.

U kan uiteraard ook advies vragen aan uw boekhouder, financiële instelling of verbondsorganisatie.

Hinderpremie - Sluitingspremie

Via het GIPOD platform wordt de hinderpremie afgestemd op de openbare werken in een straat. Elke ondernemer die gevestigd in een straat waar openbare werken zullen uitgevoerd worden, krijgen van VLAIO de informatie over de verdere handelingen die ze moeten ondernemen.

 

strong>Over welke werken gaat het?De hinderpremie applicatie kijkt naar alle werken die concreet gepland zijn in GIPOD en die gestart zijn na 1 juli 2017. Ze kijkt steeds 60 dagen vooruit. De hinderzone van de hinderpremie wordt bepaald door de ingetekende werkzone door de beheerder van de openbare werken in GIPOD, uitgebreid met elk kruisend wegvak of kruisende kruispuntzone met deze ingetekende werkzone. Enkel ondernemingen waarvan de vestiging in deze wettelijk afgebakende hinderzone ligt, hebben recht op een hinderpremie, wanneer ze ook aan alle andere voorwaarden  voldoen nl. NACE-code, tewerkstellingsklasse, enzovoort. Al deze bijkomende gegevens worden door de applicatie automatisch binnengetrokken uit de Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen (VKBO). VLAIO verstuurt de hinderpremie informatie naar de ondernemingen die in de correcte zone liggen, op basis van het voormelde GIPOD-ID, en rekening houdend met de andere voorwaarden.

 

Meer info?

Voor meer informatie over de hinderpremie en wat in aanmerking komt, kan u terecht op  www.vlaio.be/hinderpremie

 

Dit betekent wel dat je jouw KBO-gegevens up-to-date moet houden! De hinderpremie is gedigitaliseerd. Dit betekent dat de overheid gebruikt maakt van de gegeven van jouw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Om recht te hebben op deze premie (en andere) is het dus belangrijk dat jouw KBO-gegevens 100% correct zijn. Je kan zelf een aantal belangrijke gegevens gratis aanpassen in de KBO. Dit is mogelijk via de tool My Enterprise. Door je aan te melden met jouw elektronische identiteitskaart, token of mobiele app, kan je zelf enkele gegevens snel aanpassen (adres, contact, benaming, bankrekening, enzovoort). Zo ben je zeker dat jouw ondernemingsgegevens altijd juist zijn geregistreerd, en ook publiek zo gekend zijn.

 

Waarborg voor lening

Sedert september 2005 kunnen Vlaamse KMO's die hinder ondervinden wegens openbare werken en hiervoor minimaal 30 procent omzetverlies leiden vergeleken met de gemiddelde omzet van de voorbij 4 kwartalen beroep doen op de waarborgregeling. 

Meer info op http://www.pmv.eu/nl/diensten/waarborgregeling.

 

Uitstel van betaling RSZ-bijdrage

Werkgevers die getroffen worden door wegenwerken kunnen in geval van overmacht een uitstel van betaling bekomen voor de storting van de werkgevers- en werknemersbijdragen aan de RSZ.

Bijkomende inlichtingen kunt u krijgen bij de Directie Inning van de RSZ of uw sociaal secretariaat.
RSZ - Directie Inning
Victor Hortaplein 11 - 1060 BRUSSEL
Tel.: 02/509 31 11 - fax: 02/509 30 19
http://www.rsz.fgov.be/

 

Vrijstelling van sociale bijdragen

Getroffen zelfstandigen kunnen vrijstelling vragen om sociale zekerheidsbijdragen te betalen. U moet deze vrijstelling per aangetekend schrijven aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds waar u bij aangesloten bent. Dit fonds zal u vervolgens een formulier bezorgen waarin u uw financiële toestand moet toelichten en waarbij u de nodige bewijsstukken moet voegen. Nadien beoordeelt een commissie bij het Ministerie van Middenstand uw aanvraag. U kan tot vier kwartalen vrijstelling bekomen. U behoudt na vrijstelling alle sociale rechten, uitgezonderd van het recht op pensioen voor de vrijgestelde kwartalen. 
Als een aanvraag tot vrijstelling niet aangewezen is (bv. omdat u uw pensioenrechten niet wil verliezen), dan kan u ook een afbetalingsakkoord sluiten met uw sociaal verzekeringsfonds. Na het afbetalingsakkoord te hebben uitgevoerd, kan u een aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen indienen. Een afbetalingsplan kan per gewone brief aangevraagd worden.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken